Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23316@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odp: Wniosek o informację publiczną przez KAMIENNA GÓRA

  Urząd Gminy Kamienna Góra w odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2020 r. i
  pismo z dnia 19.05.2020 r. uprzejmie informuje, iż nie przekazał
  wnioskowanych przez Pocztę Polską danych wyborców, ani przed ani po
  wejściu w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia
  wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  zarządzonych w roku 2020 r. Ponadto Urząd informuje, iż brak
  odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2020 r. jest wynikiem błędu systemu
  teleinformatycznego, który to pismo "zagubił", a nie wynika z
  bezczynności Wójta.

  Z poważaniem
  Justyna Ferenc
  inspektor ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu.

  Urząd Gminy Kamienna Góra
  Al. Wojska Polskiego 10
  58-400 Kamienna Góra
  tel. 756106292
  fax. 757442857
  e-mail: urzad@gminakg.pl

  >>> <sprawa-23316@fedrowanie.siecobywatelska.pl> 19.05.2020 23:58 >>>
  Szanowni Państwo,
  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego
  do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie
  Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:
  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie
  ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa
  urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.
  Odpowiedź prosimy przesłać na adres:
  sprawa-23316@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Z poważaniem
  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-04-27 08:39:14.604975+00:00 z>
  adresu urzad@gminakg.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji> RP i
  art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do > informacji publicznej,>
  stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o >> informację
  czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie> Polskiej S.A. >
  lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed> przyjęciem ustawy o
  szczególnych > zasadach przeprowadzania wyborów> powszechnych na
  Prezydenta Rzeczypospolitej > Polskiej zarządzonych> w 2020 r. >
  http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328> Wnioskowane
  informacje > prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}> Członkowie zarządu,
  zgodnie z zasadami > reprezentacji Katarzyna> Batko-Tołuć, Szymon
  Osowski

 • Odp: Wniosek o informację publiczną przez KAMIENNA GÓRA

  W załączeniu pisma w ramach odpowiedzi na informację publiczną.

  Urząd Gminy Kamienna Góra
  Al. Wojska Polskiego 10
  58-400 Kamienna Góra
  tel. 756106292
  fax. 757442857
  e-mail: urzad@gminakg.pl

  >>> <sprawa-23316@fedrowanie.siecobywatelska.pl> 19.05.2020 23:58 >>>
  Szanowni Państwo,
  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego
  do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie
  Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:
  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie
  ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa
  urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.
  Odpowiedź prosimy przesłać na adres:
  sprawa-23316@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Z poważaniem
  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-04-27 08:39:14.604975+00:00 z>
  adresu urzad@gminakg.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji> RP i
  art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do > informacji publicznej,>
  stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o >> informację
  czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie> Polskiej S.A. >
  lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed> przyjęciem ustawy o
  szczególnych > zasadach przeprowadzania wyborów> powszechnych na
  Prezydenta Rzeczypospolitej > Polskiej zarządzonych> w 2020 r. >
  http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328> Wnioskowane
  informacje > prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}> Członkowie zarządu,
  zgodnie z zasadami > reprezentacji Katarzyna> Batko-Tołuć, Szymon
  Osowski

  Załączniki