Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Fwd: RE: Wniosek o informację publiczną przez KARPACZ

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: RE: Wniosek o informację publiczną
  Data: Wed, 29 Apr 2020 09:09:29 +0200
  Nadawca: Wojciech Cyganek <wojciech.cyganek@karpacz.eu>
  Adresat: kancelaria@karpacz.eu

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na informację zapytanie z dnia 27.04.2020 informuję, że w
  obecnym stanie prawnym dane z rejestru wyborców nie zostały i nie
  zostaną przekazane Poczcie Polskiej S.A.

  Pozdrawiam

  Wojciech Cyganek

  Kierownik Referatu

  Informatyzacji, Bezpieczeństwa

  i Zarządzania Kryzysowego

  ---

  Gmina Karpacz - Urząd Miejski w Karpaczu

  ul. Konstytucji 3 Maja 54

  58-540 Karpacz

  tel. 75 76 16 257

  ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

  e-mail: Wojciech.Cyganek@karpacz.eu <mailto:Wojciech.Cyganek@karpacz.eu>

  www.karpacz.pl <http://www.karpacz.pl/>

  www.bip.karpacz.pl <http://www.bip.karpacz.pl/>

  www.facebook.com/UMKarpacz <http://www.facebook.com/UMKarpacz>

  Załączniki

  • image001_c6jDUr0.png (nieskanowany) Skanuj