Instytucja: 

KŁODZKO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KŁODZKO

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:39

  odczytano w dniu 28.04.2020 07:55.

 • Odp. na wniosek o inf. publiczną przez KŁODZKO

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął
  do tut. Urzędu w dniu 28.04.2020 r. wskazuję, że żądane we wniosku
  informacje w zakresie przedmiotowym, stanowią informację publiczną w
  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) zatem informuję, że
  Urząd Miasta w Kłodzku nie przekazał Poczcie Polskiej S.A. informacji o
  wyborcach.

  Z poważaniem

  Kierownik Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Barbara Gargasz

  Tel. 74-8654620