Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek przez WOJCIESZKÓW

  Wójt Gminy Wojcieszków, informuje iż nie zostały przekazane informacje o
  wyborach Poczcie Polskiej S.A. .

  --
  Ewelina Jóźwik
  Urząd Gminy Wojcieszków

  -------------------------

  Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeżeli nie jesteście Państwo zamierzonym
  adresatem powyższej wiadomości informujemy, iż jakiekolwiek jej
  ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są
  ściśle zabronione. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy
  niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

  Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych
  związanych z niniejszą korespondencją jest Wójt Gminy Wojcieszków, ul.
  Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków. Z powołanym w Urzędzie Inspektorem
  Ochrony Danych możecie się Państwo skontaktować pod adresem:
  iod@pcat.pl. Wszelkie informacje dotyczące zasad i celów przetwarzania
  znajdziecie Państwo w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem:
  https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Zal._nr_4_do_PBDO_-_Klauzula_informacyjna_pelna_Urzad_Gminy_Wojcieszkow.pdf