Instytucja: 

DOBIEGNIEW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez DOBIEGNIEW

  Witam,

  Urząd Miejski w Dobiegniewie w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej udziela odpowiedzi, iż nie zostały przekazane informacje o wyborcach dla Poczty Polskiej S.A..

  Odpowiadając na drugą część Państwa zapytania, tj. czy Urząd Miejski w Dobiegniewie zamierza przekazać w/w dane informujemy, iż w pozostałym zakresie wniosek nie dotyczy informacji publicznej.

  Z poważaniem:

  Izabela Pacana

  Z – ca kierownika USC

  Gmina Dobiegniew <http://dobiegniew.pl/>

  ul. Obrońców Pokoju 24

  66-520 Dobiegniew

  tel. 95 7611001