Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez GÓRZYCA

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: ug@gorzyca.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-04-27 10:41

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Informacja publiczna przez GÓRZYCA

  Urząd Gminy w Górzycy informuje, że informacje z rejestru wyborców nie
  zostały udostępnione Poczcie Polskiej S.A. W aktualnie obowiązującym
  stanie prawnym brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku złożonego
  przez Pocztę Polską S.A.

  Kamila Hadryś
  Zastępca Urzędu Stanu Cywilnego w Górzycy