Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KROTOSZYCE

  Twoja wiadomość

  Do: ug@krotoszyce.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:39

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:59.

 • dot. informacji o wyborcach przez KROTOSZYCE

  Urząd Gminy w Krotoszycach informuje, że na dzień 30.04.2020 r.
  informacje dotyczące wyborców o które wnioskowała Poczta Polska nie
  zostały przekazane.

  Z uwagi na wątpliwości prawne sprawa aktualnie jest analizowana.

  regina Golicz

  insp. ds obywatelskich

 • Re: dot. informacji o wyborcach przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23327@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KROTOSZYCE

  Twoja wiadomość

  Do: ug@krotoszyce.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 11.05.2020 12:07

  odczytano w dniu 11.05.2020 12:57.

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KROTOSZYCE

  Dzień Dobry,

  W odpowiedzi na wniosek z 27 kwietnia dot. przekazania danych
  wyborców,*urząd gminy w Krotoszycach* informuje , że przed dniem 9 maja
  2020 roku tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach
  przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  zarządzonych  w 2020 r. *nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej
  S.A.*

  *
  *

  *regina Golicz*

  *insp. ds obywatelskich*