Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SŁOŃSK

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@slonsk.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:41

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:08.

 • Fw: Wniosek o informację publiczną przez SŁOŃSK

  RG.1431.12.2020

  W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że Urząd Gminy w Słońsku nie przekazał Poczcie Polskiej SA danych osobowych dot. wyborców z Gminy Słońsk, a także nie zamierza tego uczynić przed uchwaleniem odpowiednich przepisów, na mocy których byłby do tego zobowiązany.

  Z poważaniem
  Beata Sroka
  sekretarz gminy