Instytucja: 

STRZELCE KRAJEŃSKIE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez STRZELCE KRAJEŃSKIE

  Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich w odpowiedzi na Państwa wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej informuje, iż nie zostały przekazane
  informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S. A.

  Odnosząc się do zapytania w sprawie zamiaru przekazania tych informacji,
  urząd informuje, iż w tym zakresie wniosek nie dotyczy informacji
  publicznej.

  Julita Górska

  *Julita Górska*
  Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności
  Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
  al. Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel. (95) 763 63 05

  {{ email }}
  ------------------------------------------------------------------------
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna
  jest tutaj <https://strzelce.pl/klauzula/index.html>

 • Re: odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 7.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź do wniosku o informację publiczną przez STRZELCE KRAJEŃSKIE

  Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich w odpowiedzi na Państwa wniosek o
  informację publiczną z dnia 13 maja 2020r. informuje, iż do chwili
  obecnej urząd nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Julita Górska

  --
  *Julita Górska*
  Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności
  Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
  al. Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel. (95) 763 63 05

  {{ email }}
  ------------------------------------------------------------------------
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna
  jest tutaj <https://strzelce.pl/klauzula/index.html>