Instytucja: 

LĄDEK-ZDRÓJ

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read: Wniosek o informację publiczną przez LĄDEK-ZDRÓJ

  Your message

  To: Magdalena Suliga Biuro Obsługi Klienta UMiG w Lądku-Zdroju
  Subject: Wniosek o informację publiczną
  Sent: Monday, April 27, 2020 10:39:15 AM (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

  was read on Monday, April 27, 2020 10:43:42 AM (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris.

 • odpowiedź na informację publiczną. przez LĄDEK-ZDRÓJ

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

  Adam Rodak

  Podinspektor ds.

  Zarządzania Kryzysowego

  Spraw Obronnych

  i obsługi informatycznej

  UMiG Lądek-Zdrój

  Tel 74811786

  ----------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------
  --

  Informujemy, iż Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju przetwarza Państwa dane
  osobowe w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO. Informacje
  o szczegółach przetwarzaniu, celu, zakresie a także Państwa uprawnieniach
  znajdują się w klauzulach informacyjnych zamieszczonych na stronie BIP pod
  adresem: <http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/>
  http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/, oraz
  <https://ladek.pl/urzad/ochrona-danych/>
  https://ladek.pl/urzad/ochrona-danych/

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
  zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego
  przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
  podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez
  osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
  korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
  nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

  Załączniki

  • image001_9b1mAJu.jpg
  • Odpowiedź_na_informację_publiczną_.pdf