Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez BEDLNO

  Twoja wiadomość

  Do: ug@bedlno.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:41

  odczytano w dniu 2020-04-27 10:08.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Paula

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23879@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  z poważaniem,
  Paula Kłucińska

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez BEDLNO

  Twoja wiadomość

  Do: ug@bedlno.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-19 15:41

  odczytano w dniu 2020-05-19 16:03.

 • Odpowiedz - Gmina Bedlno przez BEDLNO

  Urząd Gminy Bedlno

  99-311 Bedlno, Bedlno 24

  Tel.: (24) 282-17-70

  Fax.: (24) 282-17-50

  RODO - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod
  adresem: http://ugbedlno.bip.org.pl/index.php?tree=2209,RODO

  Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę prosimy o jej odesłanie
  do nadawcy oraz o jej usunięcie z systemu. Przechowywanie, kopiowanie oraz
  rozpowszechnianie wiadomości przez osoby inne niż jej adresaci może
  skutkować odpowiedzialnością prawną w związku z naruszeniem prywatności
  korespondencji.

  Załączniki

 • Re: Odpowiedz - Gmina Bedlno przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  dziękujemy za odpowiedź. Będziemy wdzięczni za doprecyzowanie, czy przekazali Państwo Poczcie Polskiej również hasło do pliku z danymi wyborców, a jeśli tak, to którego dokładnie dnia to nastąpiło.

  Z poważaniem,

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez BEDLNO

  Twoja wiadomość

  Do: ug@bedlno.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-29 12:19

  odczytano w dniu 2020-05-29 13:05.

 • Fwd: Informacja publiczna Gmina Bedlno przez BEDLNO

  Pozdrawiam
  Biuro Stowarzyszenia

  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355>
  www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
  www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: Zenon Dąbrowski <sekretarz@ugbedlno.pl>
  Date: pt., 12 cze 2020 o 10:54
  Subject: Informacja publiczna Gmina Bedlno
  To: <biuro@siecobywatelska.pl>

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczna
  przesłąny email w dniu 29 maja 2020 r.

  Z poważaniem

  Zenon Dąbrowski

  Sekretarz Gminy Bedlno

  Załączniki