Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • informacje o wyborcach przez Legnica

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że w związku z wnioskiem Poczty Polskiej o przekazanie danych ze spisu wyborców w trybie art.99 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r., przysłanym do Urzędu Miasta Legnicy w dniu 24 kwietnia br., nie przesłano Poczcie Polskiej przedmiotowego spisów wyborców.

  --------------------------------------------------------------------------------

  ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI
  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  Urząd Miasta Legnica
  pl. Słowiański 8
  59-220 Legnica
  tel. 76 72-12-174
  fax. 76 72-12-115
  e-mail: zwroblewski@legnica.eu
  www.legnica.eu


  Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
  SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT