'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną. przez LEGNICKIE POLE

  W załączeniu przekazuję pismo nr KW.1431.39.2020 z dnia 11 maja 2020 r.

  W dniu 2020-04-27 o 10:39, sprawa-23332@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Natalia Sromecka
  Sekretariat Gminy Legnickie Pole
  Urząd Gminy w Legnickim Polu
  tel. 76 858 28 10
  www.legnickiepole.pl

  ---

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Legnickie Pole
  z siedzibą: 59-241 Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera
  1. W Urzędzie Gminy został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym
  można skontaktować się przez e-mail: iod@centrumbip.pl. Pełna treść
  klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej Urzędu
  Gminy Legnickie Pole pod adresem:
  http://www.legnickiepole.pl/ochrona-danych-osobowych.html oraz w
  sekretariacie Urzędu Gminy w Legnickim Polu.

  Załączniki