Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23906@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Wniosek o informację publiczną przez DĄBROWICE

  Dzień dobry,

  w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  z poważaniem

  Monika Karpierz

  W dniu 27.04.2020 o 10:41, sprawa-23906@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Urząd Gminy Dąbrowice
  ul. Nowy Rynek 17
  99-352 Dąbrowice
  tel. 24 252 25 95
  fax. 24 252 25 87

  1. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach jest Wójt Gminy Dąbrowice z siedzibą w Dąbrowicach, ul .Nowy Rynek 17 99-352 Dąbrowice, tel. (024) 252 25 87, email: sekretariat@dabrowice.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Grzegorz Szajerka adres e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl
  3. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
  4. Szczegółowe informacje na stronie: http://dabrowice-bip2.alfatv.pl/dokumenty/216

  Załączniki