Instytucja: 

GOSZCZANÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek o dostępie do informacji publicznej przez GOSZCZANÓW

  Goszczanów, dnia 04 maja 2020 roku

  USC.1431.1.2020

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Odpowiadając na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 roku o udostępnienie
  informacji publicznej informuję, że w dniu 28 kwietnia 2020 roku został
  przesłany Poczcie Polskiej S.A zaszyfrowany plikz danymi ze spisu
  wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
  dzień 10 maja 2020 roku.

  Do dnia dzisiejszego Poczta Polska S.A nie wystąpiła z pismem o
  udostępnienie hasła do pliku zawierającego dane ze spisu wyborców.

  --
  Z poważaniem
  Maria Bzderek

  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Kaliska 19
  98-215 Goszczanów
  tel. 438298229
  mail:{{ email }}

 • Re: odpowiedź na wniosek o dostępie do informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy po dniu przesłania przez Państwa odpowiedzi a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A. - hasło do przekazanego Poczcie pliku. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Re: odpowiedź na wniosek o dostępie do informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  raz jeszcze w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27.04.2020 r. prosimy o uzupełnienie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A. - hasło do przekazanego Poczcie pliku.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektora Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpisana_elektr_EavLKfi.pdf
 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez GOSZCZANÓW

  W załączeniu przesyła się odpowiedź na wniosek z dnia 31 maja 2021 roku 
  o udostępnienie informacji publicznej

  --
  Z poważaniem
  Maria Bzderek

  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Kaliska 19
  98-215 Goszczanów
  tel. 438298229
  mail:{{ email }}

  Załączniki

  • odpowiedź_na_wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej_kwXxbYQ.pdf