Instytucja: 

LUBAŃ

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBAŃ

  Witam,
  w załączaniu przesyłam pismo o sygnaturze OR.1431.29.2020 z dnia 7 maja
  2020 roku stanowiące odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej.

  z poważaniem,
  Kamila Dubis-Bagińska

  --
  Kamila Dubis-Bagińska
  Inspektor
  Wydział Organizacyjno-Prawny
  Urząd Miasta Lubań
  tel. 75 64 64 406

  Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

  Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z ochrony danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu załatwienia spraw związanych z prowadzoną korespondencją i mogą Państwo go przeglądać, uzupełniać, zmieniać lub żądać usunięcia. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Lubań z siedzibą ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, której przedstawicielem jest Burmistrz Miasta Lubań. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: adres email: {{ email }}

  Załączniki

  • OR.1431.29.2020.pdf
 • Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 7.05.2020 r. (przesłanej 8.05.2020 r.) na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedż na zapytanie - Gmina Lubań przez None

  Załączniki

  • 202005200832.pdf
 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBAŃ

  Witam,
  w załączaniu przesyłam pismo o sygnaturze OR.1431.29.2020 z dnia 26 maja
  2020 roku stanowiące odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej oraz uzupełnienie wcześniejszej korespondencji.

  z poważaniem,
  Kamila Dubis-Bagińska

  --
  Kamila Dubis-Bagińska
  Inspektor
  Wydział Organizacyjno-Prawny
  Urząd Miasta Lubań
  tel. 75 64 64 406

  Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

  Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z ochrony danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu załatwienia spraw związanych z prowadzoną korespondencją i mogą Państwo go przeglądać, uzupełniać, zmieniać lub żądać usunięcia. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Lubań z siedzibą ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, której przedstawicielem jest Burmistrz Miasta Lubań. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: adres email: {{ email }}

  Załączniki

  • OR.1431.29.2020_z_dnia_26.05.2020.pdf