Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Szanowni Państwo,
  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:
  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.
  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23940@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Wyjaśnienie do udzielonej informacji publicznej przez KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

  Dzień dobry,
  W załączeniu przesyłam wyjaśnienie do wniosku o informację publiczną z dnia 27 kwietnia 2020 r.

  Z poważaniem

  Urszula Adaszyńska
  Kierownik
  Referat Spraw Obywatelskich
  42 211 11 73 wew. 157
  u.adaszynska@konstantynow.pl

  [Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim]<https://bip.konstantynow.pl>

  Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
  95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
  tel.: 42 211 11 73<tel:422111173>, 42 211 19 03<tel:422111903>
  fax: 42 211 11 68<fax:422111168>
  e-mail: sekretariat@konstantynow.pl<mailto:sekretariat@konstantynow.pl>
  Biuletyn Informacji Publicznej<https://bip.konstantynow.pl>

  "Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstantynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstantynow.pl<mailto:sekretariat@konstantynow.pl>, kancelaria@konstantynow.pl<mailto:kancelaria@konstantynow.pl>, tel. 42 211 11 73<tel:422111173>
  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie bip.konstantynow.pl.<bip.konstantynow.pl>
  W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl<mailto:iod@konstantynow.pl>."

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
  Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system.
  You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

  Załączniki

  • Wyjaśnienie_do_informacji_publicznej.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

  Witam ponownie,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 19 maja 2020 r. dotyczący zapytania, czy tut. Urząd Miejski przekazał Poczcie Polskiej S.A. dane wyborców.

  Z poważaniem

  Urszula Adaszyńska
  Kierownik
  Referat Spraw Obywatelskich
  42 211 11 73 wew. 157
  u.adaszynska@konstantynow.pl

  [Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim]<https://bip.konstantynow.pl>

  Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
  95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
  tel.: 42 211 11 73<tel:422111173>, 42 211 19 03<tel:422111903>
  fax: 42 211 11 68<fax:422111168>
  e-mail: sekretariat@konstantynow.pl<mailto:sekretariat@konstantynow.pl>
  Biuletyn Informacji Publicznej<https://bip.konstantynow.pl>

  "Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstantynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstantynow.pl<mailto:sekretariat@konstantynow.pl>, kancelaria@konstantynow.pl<mailto:kancelaria@konstantynow.pl>, tel. 42 211 11 73<tel:422111173>
  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie bip.konstantynow.pl.<bip.konstantynow.pl>
  W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl<mailto:iod@konstantynow.pl>."

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
  Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system.
  You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

  Załączniki