Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez None

  W załączeniu przesyłam pismo Wójt Gminy Kutno zawierające odpowiedź na
  wniosek o udostepnienie informacji publicznej. Pozdrawiam serdecznie.

  Cezary Olszewski

  Podinspektor ds. zdrowia, sportu, kultury i promocji
  Tel. 24 384 89 07, e-mail: promocja@gminakutno.pl
  <mailto:promocja@gminakutno.pl>
  stopka
  RODO informacja dot. danych osobowych pod
  adresem:http://bip.gminakutno.pl/strony/menu/105.dhtml

  Załączniki