Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez NOWE OSTROWY

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretarz@noweostrowy.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-04-27 10:41

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE OSTROWY

  --
  INFORMACJA O POUFNOŚCI
  Powyższa poczta jest poufna, przeznaczona tylko dla odbiorców poczty.
  Jeśli nie ma Pana/Pani na liście adresatów, ani nie jest Pan/Pani
  upoważniony(a) do przekazania tej poczty adresatowi, ta informacja nie
  jest dla Pana/Pani. Otrzymał(a) Pan/Pani te pocztę omyłkowo, stąd nie
  można wykorzystywać zawartych w niej informacji i plików. Poczty nie
  można kopiować ani przekazywać nieupoważnionej osobie i należy ją
  niezwłocznie usunąć.

  Załączniki