Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez OSJAKÓW

  Odpowiadając  na Państwa pytane uprzejmie informuję, że Poczcie Polskiej
  S.A.nie zostały przekazane żadne informacje dotyczące wyborów.

  --
  /**//Gmina Osjaków//*    Zbigniew Pustkowski
           Sekretarz Gminy Osjaków
  */
  /////Urząd Gminy w Osjakowie//
  //         ul. Targowa 26//
  //         98-320 Osjaków//
  //                               Tel. 438423391 /

  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Osjaków.
  Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
  Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
  Więcej informacji znajdziesz na stronie www.osjakow.bip.net.pllub
  klikająclink <http://www.osjakow.bip.net.pl/?c=647>.

  Załączniki

  • herb_osjakow_2015.jpg (nieskanowany) Skanuj
 • Re: odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23975@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Re: odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  raz jeszcze w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27.04.2020 r. prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A..

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23975@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpisana_elektr_g3EOMom.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez OSJAKÓW

  Załączniki

  • iddgpkjanblhpoic.png (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  4 maja 2020 r. odpowiedzieli Państwo, że nie przekazali Państwo Poczcie Polskiej danych wyborców zamieszkujących Państwa gminę. Tak więc odpowiedź dotyczyła okresu do 4.05.2020 r. Nasze dopytanie dotyczy okresu od 4.05.2020 r. do 8.05.2020 r. - czy w tym terminie przekazali Państwo dane wyborców Poczcie Polskiej.

  Bardzo proszę o przesłanie odpowiedzi na adres: sprawa-23975@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez OSJAKÓW

  Załączniki

  • hjpchobnflkmbhdm.png (nieskanowany) Skanuj
 • Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez OSJAKÓW

  Załączniki

  • lhlmnemacohnogec.png (nieskanowany) Skanuj