'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez PABIANICE

  Szanowni Państwo,

  W obecnym stanie prawnym Prezydent Miasta Pabianic nie znajduje podstaw
  prawnych do przekazania Poczcie Polskiej SA danych ze spisu wyborców,
  tym samym dane osobowe mieszkańców Pabianic umieszczone w spisie
  wyborców nie zostały przekazane Poczcie Polskiej SA i nie zamierza tego
  zrobić przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach
  przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
  Polskiej zarządzonych w 2020 r.

  Z poważaniem

  Z up. Prezydenta Miasta
  Paweł Rózga
  Sekretarz Miasta

  W dniu 27.04.2020 o 10:41, sprawa-23979@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: