Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odp. wniosek o informację publiczną przez PĄTNÓW

  W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej.

  --
  *Beata Dudek-Smolnik *
  Inspektor ds. Kadr, Ochrony Informacji Niejawnych i Działalności
  Gospodarczej
  *Urząd Gminy Pątnów*
  98-335 Pątnów 48
  gmina@patnow.pl
  NIP: 832-10-13-648
  *Tel (43) 886 52 20/40/50 wewn 18*
  /fax (43) 886 52 20 wewn 40
  www.patnow.pl
  www.patnow.biuletyn.net

  Załączniki