Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ŁAGIEWNIKI

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@lagiewniki.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:39

  odczytano w dniu 2020-04-27 12:18.

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ŁAGIEWNIKI

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@lagiewniki.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:39

  odczytano w dniu 2020-04-30 10:10.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez ŁAGIEWNIKI

  W związku z poniższym wnioskiem w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi pisma

  Katarzyna Ziętek

  Inspektor ds. administracyjnych

  Urząd Gminy

  w Łagiewnikach

  tel. 74/89-39-455

  Załączniki