Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SIEMKOWICE

  Szanowni Państwo,

  odpowiadając na Państwa zapytanie informuję, iż na tę chwilę czekamy na
  opinię radcy prawnego w sprawie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej
  S.A.

  Z poważaniem,

  Małgorzata Burchard
  Inspektor ds. ewidencji ludności,

  dowodów osobistych i obsługi USC
  Urząd Gminy w Siemkowicach
  Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice
  tel.(43) 841-72-69
  <mailto:dowody@gminasiemkowice.pl> mail:dowody@gminasiemkowice.pl

  <http://gminasiemkowice.pl/> www.gminasiemkowice.pl

  _____

  Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz.

  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Siemkowice z siedzibą Plac
  Wolności 1, 98-354 Siemkowice. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy
  jest drogą mailową: inspektor@myiod.pl. Dane będą przetwarzane w celu
  odpowiedzi na przesłaną korespondencje. Szczegółowa treść klauzuli
  informacyjnej znajduje się w pod danymi kontaktowymi na stronie internetowej
  Administratora danych pod adresem:
  <https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/kontakt>
  www.gminasiemkowice.pl/index.php/kontakt

  Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli
  otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
  skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo
  adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
  rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
  zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

  Załączniki

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24006@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Wniosek o informację publiczną. przez SIEMKOWICE

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam stanowisko Wójta Gminy Siemkowice w sprawie
  przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Z poważaniem,

  Małgorzata Burchard
  Inspektor ds. ewidencji ludności,

  dowodów osobistych i obsługi USC
  Urząd Gminy w Siemkowicach
  Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice
  tel.(43) 841-72-69
  <mailto:dowody@gminasiemkowice.pl> mail:dowody@gminasiemkowice.pl

  <http://gminasiemkowice.pl/> www.gminasiemkowice.pl

  _____

  Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz.

  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Siemkowice z siedzibą Plac
  Wolności 1, 98-354 Siemkowice. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy
  jest drogą mailową: inspektor@myiod.pl. Dane będą przetwarzane w celu
  odpowiedzi na przesłaną korespondencje. Szczegółowa treść klauzuli
  informacyjnej znajduje się w pod danymi kontaktowymi na stronie internetowej
  Administratora danych pod adresem:
  <https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/kontakt>
  www.gminasiemkowice.pl/index.php/kontakt

  Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli
  otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
  skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo
  adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
  rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
  zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

  Załączniki