Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: WSO-E.5012.2.15.2020 przez SIERADZ

  W odpowiedzi na Państwa e-maila z dnia 27 kwietnia 2020 r. dotyczącego
  spisu wyborców w załączeniu przesyłam odpowiedź.

  --
  *Justyna Grabia*
  Kierownik Referatu
  Działalności Gospodarczej, Ewidencji
  i Dowodów Osobistych
  Urząd Miasta Sieradza
  tel. 43 826-61-78
  e-mail: j.grabia@umsieradz.pl <mailto:j.grabia@umsieradz.pl>
  plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
  www.sieradz.eu <http://sieradz.eu>

  Załączniki