Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • dotyczy: WNIOSKU O UDOST. INF. PUBLICZNEJ Z DNIA 27.04.2020 r. przez STRZELCE

  Zgodnie z art. 15 zzs ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
  ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
  wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.
  z 2020 r. poz. 568) w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub
  stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i
  sądowych w postępowaniach sądowych w tym sądowo-administracyjnych, a
  także innych postępowań nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.
  W związku z powyższym odpowiedź na wniosek zostanie przesłana w
  późniejszym terminie.
  Z poważaniem
  /-/ Tomasz Grabowski
  Wójt Gminy Strzelce

 • Re: dotyczy: WNIOSKU O UDOST. INF. PUBLICZNEJ Z DNIA 27.04.2020 r. przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 7.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o przesłanie odpowiedzi, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A. Odpowiedź można zawrzeć w jednym zdaniu. Mamy świadomość istnienia przepisów, na które się Państwo powołali, jednak zwracamy uwagę, że zostały one zniesione i za tydzień terminy ruszą. Dlatego też mamy nadzieję, że nawet wcześniej będą Państwo w stanie odpowiedzieć na nasz wniosek. Jest to bardzo ważna kwestia, interesująca mieszkańców gmin.
  Prosimy przesłać odpowiedź na adres: sprawa-24016@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie pełnomocnictwa Zarządu (uchwała podpisana elektronicznie w załączeniu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_uqrfHkx.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o informację publiczną - odpowiedź przez STRZELCE

  Urząd Gminy Strzelce w załączeniu przesyła odpowiedź na informację
  publiczną.

  Z poważaniem: Tomasz Grabowski

                             Wójt Gminy

  W dniu 18.05.2020 o 19:49, sprawa-24016@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki