Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez MARCINOWICE

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na informację publiczną z dnia 27.04.2020r., poniżej przesyłam odpowiedź.

  Ad1. Nie zostały przekazane informacje o wyborach Poczcie Polskiej, na chwilę obecną Gmina Marcinowice nie zamierza przesyłać takich informacji.

  Pozdrawiam

  Joanna Anioł

  Sekretariat Urzędu

  Gminy Marcinowice

  -----------------------------

  Urząd Gminy Marcinowice

  Ul. Juliana Tuwima 2

  58-124 Marcinowice

  tel: 74/85-85-226, wew. 33

  Załączniki

  • image001_wi3gaeL.jpg (nieskanowany) Skanuj