Instytucja: 

WARTA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

9

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez WARTA

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 27
  kwietnia 2020 do "Gmina Warta" <{{ email }}> z tematem "Wniosek o
  informację publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Odpowiedź na wniosek o dostępie do informacji publicznej przez WARTA

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostępie do informacji
  publicznej.

  Sławomir Wawrowski
  Sekretarz

  Urząd Miejski w Warcie

  Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

  98-290 Warta

  tel. (43) 828 71 00

  fax (43) 828 71 14

  [https://gimwarta.pl/](http://www.gimwarta.pl/)

  e-mail: {{ email }}

  Załączniki

  • odpowiedź_na_wniosek_o_dostępie_do_inf._publicznej.jpg
 • Re: Odpowiedź na wniosek o dostępie do informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 6.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez WARTA

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 12
  maja 2020 do "Gmina Warta" <{{ email }}> z tematem "Wniosek o informację
  publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WARTA

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostępie do informacji
  publicznej.

  Sławomir Wawrowski
  Sekretarz

  Urząd Miejski w Warcie

  Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

  98-290 Warta

  tel. (43) 828 71 00

  fax (43) 828 71 14

  [https://gimwarta.pl/](http://www.gimwarta.pl/)

  e-mail: {{ email }}

  Załączniki

  • odpowiedź_na_pismo.pdf
 • Gmina Warta przez WARTA

  Prosimy o aktualizację przesłanej informacji w zakresie, iż dane osobowe ze
  spisu wyborców zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.

  plikiem zabezpieczonym hasłem.

  Pozdrawiam

  Sekretariat Urzędu Miejskiego w Warcie

  Beata Włodarczak

  Urząd Miejski w Warcie

  Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

  98-290 Warta

  tel. (43) 828 71 00

  fax (43) 828 71 14

  [https://gimwarta.pl/](http://www.gimwarta.pl/)

  e-mail: {{ email }}

 • Gmina Warta przez WARTA
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WARTA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • image001.png
  • Watchdog_Polska.pdf
 • Wycofanie zawiadomienia przez KatarzynaBatkoToluc

  Adresat: WARTA

  Treść: Pobierz