Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23345@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Fwd: Re:: Wniosek o informację publiczną przez MARCISZÓW

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: Mariusz Michalski <informatyk@marciszow.pl>
  Date: wt., 26 maj 2020 o 13:15
  Subject: Fwd: Re:: Wniosek o informację publiczną
  To: <biuro@siecobywatelska.pl>

  Dzień dobry.

  Z uwagi na możliwość wystąpienia po raz kolejny problemu z doręczeniem
  odpowiedzi pod adres: sprawa-23345@fedrowanie.siecobywatelska.pl,
  przesyłamy go dodatkowo na Państwa adres ogólny, tj.:
  biuro@siecobywatelska.pl.

  Mariusz Michalski
  Informatyk
  Urzędu Gminy w Marciszowie
  tel. 757410208 wew. 43

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Re:: Wniosek o informację publiczną
  Data: Mon, 25 May 2020 13:37:59 +0200
  Nadawca: Mariusz Michalski <informatyk@marciszow.pl>
  <informatyk@marciszow.pl>
  Adresat: sprawa-23345@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Marciszów, 25 maja 2020 r.

  Urząd Gminy w Marciszowie
  ul. Szkolna 6
  58-410 Marciszów

  SOSC.1431.17.2020

  Szanowna Pani
  Agnieszka Zdanowicz
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa
  biuro@siecobywatelska.pl

  *ODPOWIEDŹ dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej *

  Gmina Marciszów uprzejmie informuje, iż odpowiedź na Państwa wniosek z dnia
  24.04.2020 r. została udzielona i przesłana w dniu 4.05.2020 r. W
  załączeniu przekazujemy treść odpowiedzi o nieprzekazaniu danych Wyborców
  Poczcie Polskiej S.A. oraz potwierdzenie doręczenia.

  Wójt Gminy Marciszów
  mgr inż. Wiesław Cepielik
  sprawę prowadzi:
  Mariusz Michalski
  Urząd Gminy w Marciszowie
  tel. 757410208 wew. 43

  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: Tue, 19 May 2020 21:57:24 -0000
  Nadawca: sprawa-23345@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Odpowiedź-Do: sprawa-23345@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Adresat: gmina@marciszow.pl

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do
  Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie
  Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o
  szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał
  dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres:
  sprawa-23345@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-04-27 08:39:15.738282+00:00 z > adresu
  gmina@marciszow.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 > Konstytucji RP i art.
  10 ust. 1 ustawy o dostępie do > informacji > publicznej, stowarzyszenie
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o > > informację czy zostały
  przekazane informacje o wyborcach Poczcie > Polskiej S.A. > lub czy Państwo
  zamierzają to zrobić przed > przyjęciem ustawy o szczególnych > zasadach
  przeprowadzania wyborów > powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej >
  Polskiej zarządzonych > w 2020 r. >
  http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328 > Wnioskowane
  informacje > prosimy przesłać na adres {{EMAIL}} > Członkowie zarządu,
  zgodnie z zasadami > reprezentacji Katarzyna > Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  ------------------------------
  [image: Avast logo] <https://www.avast.com/antivirus>

  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie
  antywirusowe Avast.
  www.avast.com <https://www.avast.com/antivirus>

  <#m_8405032749999456318_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

  Załączniki