Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek o inf. publ. przez WIELUŃ

  BB.1431.32.2020

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 27 kwietnia
  2020 r. informuję, że Gmina Wieluń nie przekazała Poczcie Polskiej danych
  zawartych w spisie wyborców.

  Jednocześnie informuję, że pytanie o to, czy Gmina zamierza niniejsze dane
  przekazać, wykracza poza definicję informacji publicznej. Nie jest bowiem
  informacją publiczną wniosek, który obejmuje pytanie o zdarzenia przyszłe
  lub takie, które jeszcze nie nastąpiły (wyrok WSA w Warszawie z 21 grudnia
  2010 r., II SAB/Wa 219/10).

  Informuję ponadto, że stanowisko Burmistrza Wielunia ws. udostępnienia
  Poczcie Polskiej danych ze spisu wyborców jest dostępne na stronie
  internetowej Gminy Wieluń pod adresem:
  http://www.wielun.pl/aktualnosci/2745-stanowisko-burmistrza-wielunia-w-spraw
  ie-przekazania-spisu-wyborcow.html

  Z wyrazami szacunku,

  Radosław Urbaniak
  Kierownik Biura Burmistrza

  tel. 48 43 886 02 03
  kom. 48 667 736 700

  fax. 48 43 886 02 60
  e-mail: <mailto:urbaniakr@um.wielun.pl> urbaniakr@um.wielun.pl

  Urząd Miejski w Wieluniu
  Plac Kazimierza Wielkiego 1
  98-300 Wieluń

  Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w
  korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl.
  Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na
  stronie <http://www.bip.um.wielun.pl/> www.bip.um.wielun.pl w zakładce
  ochrona danych osobowych.