'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez WIERUSZÓW

  BS.1431.7.2020

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
  sprawie przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. informuję, że
  Burmistrz Wieruszowa nie udostępnił Poczcie Polskiej spisu ani też nie
  zamierza tego zrobić przed przyjęciem ustawy o szczegolnych zasadach
  przeprowadzania wyborow powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  zarządzonych w 2020 r

  \---

  Z poważaniem

  Alicja Ruta

  sekretarz Gminy Wieruszow

  KLAUZULA POUFNOŚCI
  "Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
  jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy
  przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie
  wiadomość."