Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Informacja na temat wniosku o informację publiczną przez ZELÓW

  Krzysztof Borowski
  Sekretarz Miasta
  tel.: 44/ 635 15 33, kom. 530409989
  e-mail: <mailto:sekretarz@zelow.pl> sekretarz@zelow.pl,

  _____

  Urząd Miejski w Zelowie

  97-425 Zelów
  ul. Żeromskiego 23
  e-mail: <mailto:umzelow@zelow.pl> umzelow@zelow.pl

  tel. 44 6341 000

  fax 44 6341 341
  <http://www.zelow.pl/> www.zelow.pl

  _____

  Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej
  wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub jakiekolwiek
  inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż te, dla których
  wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku otrzymania tej
  wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i wykasować wiadomość.

  Załączniki

 • Re: Informacja na temat wniosku o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 7.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24045@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • uzupełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez ZELÓW

  W załączeniu przesyłam uzupełnienie odpowiedzi na wniosek z dnia 27 kwietnia
  br.

  Z poważaniem

  Renata Lodczyk

  Biuro Rady Miejskiej w Zelowie

  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku

  Załączniki