'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read-Receipt: Wniosek o informację publiczną przez ZGIERZ

  Wiadomość wysłana w dniu 27 kwietnia 2020 08:42:01 GMT-00:00 do e-urzad@umz.zgierz.pl o temacie „Wniosek o informację publiczną” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez ZGIERZ

  Dzień dobry,
  odpowiadając na poniższy wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej informuję, że na dzień odpowiedzi na wniosek Prezydent Miasta Zgierza nie udostępnił danych z przedmiotowego rejestru Poczcie Polskiej.
  Ponadto Prezydent zapewnia, że dane osobowe mieszkańców miasta Zgierza są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, którymi administruje Prezydent Miasta Zgierza udostępniane są wyłącznie podmiotom uprawnionym, z poszanowaniem i zabezpieczeniem interesów mieszkańców.
  Z poważaniem

  Aleksandra Wiaderkiewicz
  Naczelnik
  Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Administrator BIP
  tel. 42 714 31 56
  kom. 503 008 046

  [ http://www.miasto.zgierz.pl/ ]

  Od: sprawa-24046@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Do: e-urzad@umz.zgierz.pl
  Wysłane: poniedziałek, 27 kwietnia, 2020 10:42:01
  Temat: Wniosek o informację publiczną

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-24046@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego