Instytucja: 

BOCHNIA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez BOCHNIA

  Twoja wiadomość

  Do: umb@um.bochnia.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:43

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:38.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez BOCHNIA

  Urząd Miasta Bochnia uprzejmie informuje, iż Państwa wniosek o informację publiczną

  z dnia 27 kwietnia 2020 roku został zarejestrowany na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta pod nr 10595/2020.

  Dziadowiec Iwona

  Inspektor Wydziału Ogólnego i Spraw Obywatelskich

  Urząd Miasta Bochnia

  ul. Kazimierza Wielkiego 2

  32-700 Bochnia

  tel. (014) 61-49-107

  www.bochnia.eu

  umb@um.bochnia.pl

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BOCHNIA

  Szanowni Państwo,

  Gmina Miasta Bochnia w załączeniu przesyła skan odpowiedzi na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Ilona Mocię

  Inspektor

  Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich

  Urząd Miasta Bochnia

  ul. Kazimierza Wielkiego 2

  32-700 Bochnia

  tel. 14 6149110

  Załączniki