'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez CHEŁMIEC

  Dzień Dobry,

  Gmina Chełmiec nie przekazała informacji o wyborcach o które wnioskowała Poczta Polska S.A.

  Pozdrawiam

  Artur Boruta

  Sekretarz Gminy Chełmiec

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24074@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez CHEŁMIEC

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@chelmiec.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 13.05.2020 19:32

  odczytano w dniu 13.05.2020 21:27.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez CHEŁMIEC

  Dzień Dobry,

  Urząd Gminy Chełmiec nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej SA przed 9 maja 2020 roku tj przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Urząd Gminy Chełmiec nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej również po 9 maja 2020 roku po wejściu w życie w/w ustawy.

  Pozdrawiam

  Artur Boruta

  Sekretarz Gminy Chełmiec