'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez CZARNY DUNAJEC

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <gmina@czarny-dunajec.pl> o 2020.04.27 10:43

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020.04.27 13:44

 • odpowiedź na wniosek w tyrbie dostępu do informacji publicznej przez CZARNY DUNAJEC

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek przesłany pocztą elektroniczną w dniu 27 kwietnia 2020 r. w trybie dostępu do informacji publiczne, informuję, że Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu nie przesyłał Poczcie Polskiej S.A. danych wyborców.
  Odnosząc się do drugiej części wniosku, tj. zapytania o zamiar wyjaśniam, że udzielenie odpowiedzi na to pytanie wykracza poza ramy dostępu do informacji publicznej.
  Nadmieniam, że w obecnej sytuacji stan prawny ulega ciągłym zmianom, a jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do realizacji zadań, które wynikają z aktualnego stanu prawnego.

  Z poważaniem,
  Michał Jarończyk
  Sekretarz Gminy Czarny Dunajec

 • Re: odpowiedź na wniosek w tyrbie dostępu do informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 29.04.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24077@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_QLFgMbS.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez CZARNY DUNAJEC

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <gmina@czarny-dunajec.pl> o 2020.05.29 12:28

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020.05.29 13:58

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez CZARNY DUNAJEC

  Witam serdecznie!
  W nawiązaniu do pisma z dnia 29 maja 2020 roku, przesłanego drogą mailową o udzielenie informacji publicznej dot. przekazania spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A, uprzejmie informuję, że Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu nie przekazała danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.
  Z poważaniem
  Inspektor d/s ewidencji ludności
  Renata Błachuta