'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez GOŁCZA

  Urząd Gminy w Gołczy przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
  udzielenie informacji publicznej z dnia 27.04.2020r. Proszę o
  potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

  --

  Z poważaniem,
  Maryla Stasiek-Mentel

  Sekretarz Gminy Gołcza

  ------------------------------------------------------------------------

  Urząd Gminy w Gołczy

  32-075 Gołcza, Gołcza 80
  www.golcza.pl <http://golcza.pl/>
  tel.:12 388 60 03

  Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy
  Gołcza, Gołcza 80 32-075 Gołcza. Państwa*dane osobowe są przetwarzane w
  celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały
  nam udostępnione. *Jeżeli chcą się Państwo skontaktować z Inspektorem
  Ochrony Danych Osobowych, proszę pisać pod adres e-mail: iod@golcza.pl.
  Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 RODO, m.in. realizacja prawnie
  uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z
  użytkownikami. Państwa dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania
  sprawy, w której się z nami Państwo kontaktują, wygaśnięcia ewentualnych
  roszczeń z nią związanych lub momentu wygaśnięcia obowiązków
  przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Po spełnieniu
  określonych w RODO przesłanek przysługuje Państwu prawo dostępu do
  danych, otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia
  przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki
  2, 00-193 Warszawa oraz do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie
  danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak
  niezbędne do załatwienia Państwa sprawy.

  Załączniki