'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Otrzymałeśdokumentodpowiedźna Wniosek oudostępnienieinformacji publicznej- dot przekazania Poczcie Polskiej informacji o wyborcach przez GRĘBOSZÓW

  ![Intradok](cid:e57fa90f230380a48dcbc510de4e29ee@intradok.greboszow.pl)

  | |
  ---
  |

  ### Otrzymałeś dokument odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej- dot przekazania Poczcie Polskiej informacji o wyborcach

  | ![IntraDOK 4](cid:971a3bc04aa0e82e361ee9a0a77a87d5@intradok.greboszow.pl) |
  ---
  |

  Otrzymałeś dokument z systemu IntraDOK 4.

  |
  Nazwa dokumentu: | odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej- dot przekazania Poczcie Polskiej informacji o wyborcach
  ---|---
  ![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
  Wychodzący | 1249/05/2020
  ![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
  Wersja dokumentu: | 1
  ![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
  Komórka organizacyjna: | USC
  ![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
  Nadawca: | Więcek Bernadetta
  ![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
  Adresat: | Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
  Data na dokumencie: | 11-05-2020
  ![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
  Data rejestracji: | 11-05-2020 12:05
  ![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
  Znak: | OA.1431.25.2020:2
  ![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
  Wiadomość dla użytkowników: | odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej
  ![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
  |

  IntraDOK 4

  |
  ---|---|---

  ![Intradok](cid:d469d0221dfa810bedddc40716586585@intradok.greboszow.pl)

  Załączniki