Instytucja: 

IWKOWA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Automatyczna odpowiedź (Wniosek o informację publiczną) przez IWKOWA

  **Urząd Gminy w Iwkowej informuje że adres e-mail uległa zmianie.**

  **
  **

  **wiadomości proszę przysyłać na adres**

  **{{ email }}**

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  27.04.2020 r. wysłaliśmy do Państwa wniosek o informację publiczną na adres {{ email }}. Otrzymaliśmy odpowiedź, że zmienił się adres email, na który należy wysyłać pisma do urzędu.
  W związku z tym jeszcze raz zwracamy się z wnioskiem o informację publiczną i wnosimy przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_EUYDeOu.pdf
 • Fwd: Re: Wniosek o informację publiczną przez IWKOWA

  Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź dotyczącą przekazania danych
  wyborców Poczcie Polskiej S.A.
  Z poważaniem
  Barbara Wiśniewska -Kęder
  Sekretarz Gminy Iwkowa

  KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
  jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy
  przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
  usunięcie otrzymanych informacji.

  This message is confidential and may also be legally privileged. If you
  are not the intended recipient, please notify the sender by return email
  and then delete this message from your system. You should not copy or
  forward this message or disclose its contents to any person.

  Barbara Wiśniewska-Kęder
  Gmina Iwkowa
  32-861 Iwkowa 468
  www.iwkowa.pl <http://www.iwkowa.pl/>
  {{ email }} <mailto:{{ email }}>
  tel. 14 6844010

  Załączniki

  • SCAN3060_000.pdf