Instytucja: 

KOSZYCE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KOSZYCE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:43

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:52.

 • Przekazanie informacji Poczcie Polskiej S.A. przez None

  Szanowni Państwo,

  Urząd Miasta i Gminy Koszyce w odpowiedzi na Państwa wniosek o
  udzielenie informacji publicznej dotyczącej przekazania informacji
  Poczcie Polskiej, informuję, że w aktualnym stanie prawnym, żadna
  regulacja prawna nie czyni z operatora pocztowego wyznaczonego, podmiotu
  uprawnionego do organizowania wyborów powszechnych na Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. Ustawa, która takie
  kompetencje operatorowi wyznaczonemu mogłaby ewentualnie przekazać, tj.
  ustawa z 6.04.2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
  powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
  r. jest nadal procedowana
  w parlamencie, a tym samym nie weszła jeszcze w życie. Jednocześnie,
  aktualnie żadna regulacja prawna, nie przewiduje powszechnego głosowania
  korespondencyjnego w wyborach powszechnych na Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. Brak jest zatem
  podstaw prawnych do udziału operatora wyznaczonego w organizacji wyborów.

  Tym samym w aktualnym stanie prawnym brak jest podstaw do udostępnienia
  operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu u.p.p. danych ze spisu wyborców.

  Z poważaniem

  Aneta Szlembarska

  --
  Aneta Szlembarska
  Z-ca Kierownika USC

  Urząd Miasta i Gminy

  32-130 Koszyce
  ul. Elżbiety Łokietkówny 14,
  tel. (+48) 41 35 14 048 wew. 23
  fax. (+48) 41 35 14 052
  e-mail: {{ email }}

  Warte poznania:
  www.koszyce.gmina.pl