Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez LIBIĄŻ

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <urzad@libiaz.pl> o 2020-04-27 10:43

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-04-27 11:31

 • odpowiedź na informację publiczną przez LIBIĄŻ

  Witam,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

  Z poważaniem

  Sylwia Smolik

  Kierownik Referatu Ewidencji Ludności

  i Dowodów Osobistych

  32 624 92 14

  Urząd Miejski w Libiążu

  ul. Działkowa 1

  32-590 Libiąż

  www.libiaz.pl, urząd@libiaz.pl

  Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy zawiadomić administratora systemu. Ta wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.

  Załączniki

 • Re: odpowiedź na informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24123@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez LIBIĄŻ

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <urzad@libiaz.pl> o 2020-05-11 16:28

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-05-12 07:35

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez LIBIĄŻ

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <urzad@libiaz.pl> o 2020-05-11 16:28

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-05-13 13:43

 • odpowiedź na informację publiczną przez LIBIĄŻ

  Witam,
  w załączeniu przesyłam doprecyzowaną odpowiedź na informację publiczną.

  Z poważaniem

  Sylwia Smolik

  Kierownik Referatu Ewidencji Ludności

  i Dowodów Osobistych

  32 624 92 14

  Urząd Miejski w Libiążu

  ul. Działkowa 1

  32-590 Libiąż

  www.libiaz.pl, urząd@libiaz.pl

  Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy zawiadomić administratora systemu. Ta wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.

  Załączniki