Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez LIPINKI

  Lipinki, dnia 11 maja 2020 r.

  Nasz znak ROA.1431.28.2020

  *Stowarzyszenie Sieć
  Obywatelska Watchdog Polska*
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605
  Warszawa

  adres mail:
  sprawa-24126@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  * dot. wniosku o informację publiczną z dnia 27 kwietnia 2020 r.*

  Działając w imieniu Gminy Lipinki w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
  informacji publicznej z dnia 27 kwietnia 2020 r. informuje, że Wójt Gminy
  Lipinki przekazał operatorowi wyznaczonemu - Poczta Polska S.A. dane ze
  spisu wyborców, o których mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011
  r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.).

  Z poważaniem

  Anna
  Kozioł – Sekretarz Gminy

  Otrzymują:

  1. adresat,

  2. a/a.
  --
  Urząd Gminy Lipinki

  pon., 27 kwi 2020 o 10:43 <sprawa-24126@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  napisał(a):

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A..
  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24126@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_oDWrqyz.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez LIPINKI

  Lipinki, dnia 27 maja 2020r.

  Nasz znak ROA.1431.28.2020

  *Stowarzyszenie Sieć
  Obywatelska Watchdog Polska*
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605
  Warszawa

  adres mail:
  sprawa-24126@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  * dot. wniosku o informację publiczną z dnia 18 maja 2020 r.*

  Działając w imieniu Gminy Lipinki w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
  informacji publicznej z dnia 18 maja 2020 r. informuje, że Wójt Gminy
  Lipinki przekazał operatorowi wyznaczonemu - Poczta Polska S.A. dane ze
  spisu wyborców w dniu 28 kwietnia 2020 r.

  Przekazanie danych ze spisu wyborców było podyktowane stanowiskiem Wojewody
  Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r., znak WN-II.4100.229.2020 (w
  załączeniu), zgodnie z którym Wojewoda wskazywał, że przekazanie tych
  danych Poczcie Polskiej jest obowiązkiem prawnym samorządów.

  Z poważaniem

  Anna Kozioł – Sekretarz Gminy

  Otrzymują:

  1. adresat,

  2. a/a.

  --
  Urząd Gminy Lipinki

  pon., 18 maj 2020 o 20:23 <sprawa-24126@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  napisał(a):

  Załączniki