Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez OLKUSZ

  OP.1431.37.2020

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
  27 kwietnia 2020 roku informujemy, że na dzień przekazania Państwu
  odpowiedzi,  informacje o wyborcach nie zostały przekazane Poczcie
  Polskiej S.A. Jednocześnie informujemy, że na dzień przekazania
  odpowiedzi nie ma planów przekazania wymaganych danych.

  Informacja:

  Małgorzata Banyś, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UMiG Olkusz

  Informację udostępnił:

  Maciej Kaliś, Biuro Promocji i Informacji Publicznej UMiG Olkusz