Instytucja: 

OSIEK

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez OSIEK

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_GFfzFYb.txt
 • Potwierdzenie otrzymania wniosku o udzielenie informacji publicznej przez OSIEK

  Urząd Gminy w Osieku potwierdza otrzymanie wniosku o udzielenie informacji
  publicznej z dnia 27.04.2020 r.

  __________________

  Pozdrawiam,

  Andrea Drzewiecka

  Urząd Gminy w Osieku

  tel. 33 84 58 261

  tel. 33 84 58 223

  fax. 33 84 58 124

  www.osiek.pl

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez OSIEK

  Dzień dobry,

  Urząd Gminy w Osieku w załączniku przesyła odpowiedź na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.04.2020 r.

  __________________

  Pozdrawiam,

  Andrea Drzewiecka

  Urząd Gminy w Osieku

  tel. 33 84 58 261

  tel. 33 84 58 223

  fax. 33 84 58 124

  www.osiek.pl

  Załączniki

  • SOA.1431.24.2020.pdf