'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez PCIM

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@pcim.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:43

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:06.

 • Wniosek o inf. publiczna -odpowiedz przez PCIM

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na otrzymany wniosek w załączeniu skan odpowiedzi .

  Z poważaniem

  Dorota Rapacz

  Sekretariat UG Pcim

  ----------------------------

  Pozdrawiam

  Dorota Rapacz

  Sekretariat UG Pcim

  32-432 Pcim 563

  tel.: (12) 27 48 050 wew.11

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: "RODO", Urząd
  Gminy w Pcimiu informuje, że:
  . Administratorem danych jest Urząd Gminy w Pcimiu z siedzibą reprezentowany
  przez Wójta Gminy Pcim, z siedzibą: 32-432 Pcim 563, e-mail:
  <mailto:sekretariat@pcim.pl> sekretariat@pcim.pl;
  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych zgromadzonych w urzędzie
  należy kontaktować się z p. Krzysztofem Dybłem, Inspektorem ochrony danych w
  Urzędzie Gminy w Pcimiu - tel. 500512636, e-mail: <mailto:ido@pcim.pl>
  ido@pcim.pl ;Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w
  Urzędzie Gminy w Pcimiu można uzyskać pod adresem:
  <https://www.gminapcim.pl/post/392/rodo-rozporzadzenie-ogolne-o-ochronie-dan
  ych-osobowych>
  https://www.gminapcim.pl/post/392/rodo-rozporzadzenie-ogolne-o-ochronie-dany
  ch-osobowych.

  Załączniki