Instytucja: 

RZEZAWA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedz na wniosek o udzielenie inf. publicznej przez RZEZAWA

  "W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 29 kwietnia 2020 roku Urząd Gminy Rzezawa informuje, że biorąc pod uwagę:

  - podpisany elektronicznie wniosek Poczty Polskiej z dnia 23 kwietnia 2020 roku z dołączoną decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 roku,

  - pismo Wojewody Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku

  - Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 2020 roku

  Urząd Gminy Rzezawa przekazał wnioskowane dane w terminie wskazanym w art. 99 specustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku, przy czym przekazany spis został zabezpieczony hasłem w taki sposób, że odbiorca danych nie miał możliwości ich odczytania.

  Do dnia uchwalenia ustawy o głosowaniu korespondencyjnym (ani do dnia dzisiejszego) hasło do pliku ze spisem nie zostało przekazane Poczcie Polskiej".