Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez SPYTKOWICE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres grazyna.wojdyla@spytkowice.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

  Załączniki

  • MDNPart3_ZQgsGBJ.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Udzielenie informacji publicznej przez None

  Nasz znak: 1431.7.2020

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  27.04.2020 roku , Urząd Gminy Spytkowice ( powiat nowotarski) uprzejmie
  informuje, że nie przekazał informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A
  czekamy o zajęcie stanowiska PKW w formie uchwały w tej sprawie.

  z poważaniem

  Grażyna Wojdyła - Sekretarz Gminy

  --
  mgr Grażyna Wojdyła
  Sekretarz Gminy Spytkowice
  34-745 Spytkowice 26
  (1211132)
  18 26 88 953
  18 26 88 370 wew 21

  Czas Pracy: Poniedziałek - Piątek od 7:45 do 15:45

  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

 • udzielenie informacji publicznej przez SPYTKOWICE

  -- Nasz znak: 1431.7.2020

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  27.04.2020 roku , Urząd Gminy Spytkowice ( powiat nowotarski) uprzejmie
  informuje, że nie przekazał informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A
  czekamy na zajęcie stanowiska PKW w formie uchwały w tej sprawie.

  z poważaniem

  Grażyna Wojdyła - Sekretarz Gminy

  mgr Grażyna Wojdyła
  Sekretarz Gminy Spytkowice
  34-745 Spytkowice 26
  (1211132)
  18 26 88 953
  18 26 88 370 wew 21

  Czas Pracy: Poniedziałek - Piątek od 7:45 do 15:45

  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

 • Re: Udzielenie informacji publicznej przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24194@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SPYTKOWICE

  W uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek o informację z dnia 27 kwietnia
  2020 roku, uprzejmie informuję, że Gmina Spytkowice ( powiat nowotarski)
  przed 9 maja 2020 roku,  nie przekazała danych wyborców Poczcie Polskiej
  S.A.
  z poważaniem
  Grażyna Wojdyła

  W dniu 2020-05-13 o 14:48, sprawa-24194@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  mgr Grażyna Wojdyła
  Sekretarz Gminy Spytkowice
  34-745 Spytkowice 26
  (1211132)
  18 26 88 953
  18 26 88 370 wew 21

  Czas Pracy: Poniedziałek - Piątek od 7:45 do 15:45

  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus