Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Tarnów

  Twoja wiadomość

  Do: umt@umt.tarnow.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:43

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:38.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Paula

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24208@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  z poważaniem,
  Paula Kłucińska

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Tarnów

  Twoja wiadomość

  Do: umt@umt.tarnow.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 19.05.2020 15:03

  odczytano w dniu 19.05.2020 15:23.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Tarnów

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa zapytanie, uprzejmie informuję, iż spisy wyborców miasta Tarnowa nie zostały przekazane Poczcie Polskiej.

  Poniżej link do pełnej informacji.

  <https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Poczta-otrzyma-spisy-wyborcow-gdy-bedzie-ustawa> https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Poczta-otrzyma-spisy-wyborcow-gdy-bedzie-ustawa

  Z wyrazami szacunku

  Małgorzata Słomka-Narożańska

  Dyrektor

  Wydziału Spraw Obywatelskich

  w Urzędzie Miasta Tarnowa

  tel. 14 688 27 10, m.slomka@umt.tarnow.pl

  cid:image002.jpg@01D58FED.6153F150

  Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest przeznaczona wyłącznie dla określonego adresata i może zawierać informacje służbowe lub inne informacje poufne prawnie chronione. Jeżeli nie jesteście Państwo właściwym adresem wiadomości lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i trwale usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, przechowywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji w całości lub w części jest zabronione i może być ono uznane za naruszające prawo.

  Ochrona danych osobowych (RODO). Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na oficjalnej stronie miasta Tarnowa pod adresem https://tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO

  Załączniki