'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • informacja publiczna przez TRZEBINIA

  Witam
  W załączeniu przesyłam odpowiedz.

  --

  --

  --

  -- pozdrawiam, ***Mirosława Cichoń* Kierownik Referatu Ewidencji
  Ludności i Dowodów Osobistych Urząd Miasta w Trzebini Urząd Miasta w
  Trzebini Urząd Stanu Cywilnego ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540
  Trzebinia tel. 32 711 1003, 32 711 1004
  ewidencja.ludnosci@um.trzebinia.pl trzebinia.pl Ta wiadomość i
  jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią są poufne i przeznaczone
  wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została
  adresowana. Jeśli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości
  informujemy, że jej rozpowszechnianie, ujawnianie, kopiowanie,
  rozsyłanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest surowo
  zabronione. Jeśli nie jesteś zamierzonym adresatem wiadomości prosimy o
  natychmiastowe poinformowanie nadawcy o omyłkowym otrzymaniu wiadomości
  oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.
  ------------------------------------------------ Pomóż nam chronić
  środowisko - zastanów się czy drukowanie tej wiadomości jest konieczne?

  Załączniki