Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek w trybie informacji publicznej przez UŚCIE GORLICKIE

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na Państwa wniosek w trybie informacji publicznej z dnia
  28.04.2020 r., przesyłam w załączeniu skan odpowiedzi Wójta Gminy Uście
  Gorlickie.

  --

  Agnieszka Ciastoń

  Pomoc administracyjna

  Referat Finansów

  Urząd Gminy Uście Gorlickie

  38-315 Uście Gorlickie 80

  tel. 18 351-60-41, 18 351-60-42 wew.47

  E-mail: <mailto:it@usciegorlickie.pl> it@usciegorlickie.pl

  Web: <http://www.usciegorlickie.pl/> www.usciegorlickie.pl

  Administratorem danych osobowych (ADO) przetwarzanych w ramach prowadzonej
  korespondencji jest Urząd Gminy Uście Gorlickie, 38-315 Uście Gorlickie 80.

  Z ADO można się kontaktować: telefonicznie pod numerem: 18 351-60-41,
  listownie na adres: 38-315 Uście Gorlickie 80, lub za pośrednictwem poczty
  e-mail, na adres: <mailto:sekretariat@usciegorlickie.pl>
  sekretariat@usciegorlickie.pl.

  Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych (w tym prawo do uzyskania
  kopii tych danych), sprostowania danych (w przypadku gdy dane są
  nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia danych ("prawo do bycia
  zapomnianym"), ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu,
  przenoszenia danych.

  Aby sprawdzić pełną informację w jakim celu i na jakiej podstawie
  przetwarzamy dane osobowe proszę kliknąć
  <http://www.usciegorlickie.pl/klauzula-informacyjna-rodo2> tutaj.

  Załączniki